Chính sách bảo mật

Chúng tôi là ai

Địa chỉ website của chúng tôi là: https://maytinhhoangphuc.com.

chinh-sach-bao-mat

Chính sách thu nhập thông tin

Thông tin cá nhân nào bị thu thập và tại sao thu thập

Chúng tôi thu thập các thông tin khách hàng để cung cấp các dịch vụ hiệu quả, tư vấn chính xác và giao hàng nhanh chóng, khi khách hàng đồng ý sử dụng các dịch vụ trên website của chúng tôi đồng nghĩa với việc đã đồng ý với việc cung cấp các thông tin như:

  • Số điện thoại
  • Email
  • Địa chỉ liên hệ
  • Địa chỉ IP
  • Cookies trình duyệt

Chính sách bảo mật thông tin

Máy tính Hoàng Phúc cam kết sử dụng các thông tin khách hàng cho mục đích cung cấp dịch vụ, thông tin này sẽ được bảo mật tuyệt đối và không có bên thứ 3 nào có thể can thiệp và biết được, tuy nhiên trong trường hợp dưới đây thông tin của khách hàng sẽ được cung cấp.

Khi bị yêu cầu bởi các cơ quan chức năng có thẩm quyền, chúng tôi có trách nhiệm cung cấp các thông tin khách hàng  theo yêu cầu để phối hợp xử lý.

Khách hàng có quyền thêm, sửa hoặc xóa các thông tin cá nhân trong phần quản lý mà không cần sự can thiệp của Máy tính Hoàng Phúc.